Giờ thứ 9

Minh Béo không chỉ nợ khán giả lời xin lỗi...

Minh Béo không chỉ nợ khán giả lời xin lỗi...

9 tháng bị giam trong tù, bị ghi danh là tội phạm tình dục… tần đó có lẽ chưa đủ để Minh Béo nhận ra lỗi lầm của mình. Một tuần sau ngày bị trục xuất, vẫn chưa có một lời xin lỗi, vẫn chưa phải là thái độ ăn năn, hoặc ít ra cảm thấy hối hận và xấu hổ của một người từng dính “vết đen” trong sự nghiệp.